TIN MỚI

Người trẻ trước thách thức “xâm lăng văn hóa” - Bài 1: Ranh giới tốt - xấu, đúng - sai lu mờ trên không gian mạng

Người trẻ trước thách thức “xâm lăng văn hóa” - Bài 1: Ranh giới tốt - xấu, đúng - sai lu mờ trên không gian mạng

14 Lượt xem

Nếu biên cương quốc gia là một thực thể hữu hình, được bảo vệ bởi chủ quyền quốc gia và công pháp quốc tế, khó bị xâm phạm, lấn chiếm thì “biên cương văn hóa” là ranh giới vô hình, mong manh, rất khó quản lý và ngăn chặn sự “xâm lăng” từ bên ngoài vào. Điều đó đang tác động thường xuyên, rất nguy hiểm, khó lường đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là trong giới trẻ.
Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

6 Lượt xem

Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay ngày càng phức tạp, tinh vi và nguy hiểm. 
Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

1 Lượt xem

Trong di sản của Bác, vấn đề xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Đoàn kết thống nhất là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng. Do đó, việc khai thác di sản quý báu của Bác chính là việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng là nhân lên sức mạnh của Đảng.
An Giang: Hơn 700 cán bộ Đoàn, Bí thư Đoàn trường, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội được trang bị kỹ năng truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên.

An Giang: Hơn 700 cán bộ Đoàn, Bí thư Đoàn trường, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội được trang bị kỹ năng truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên.

5 Lượt xem

Ngày 13/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn phục vụ công tác phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên năm 2023, với sự tham gia của hơn 700 cán bộ Đoàn, Bí thư Đoàn trường, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội tại các địa bàn trong toàn tỉnh.
Đã thêm vào giỏ hàng