TIN MỚI

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

1 Lượt xem

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.
Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1 Lượt xem

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Văn phòng Tỉnh Đoàn An Giang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy
Văn phòng Tỉnh Đoàn An Giang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy

3 Lượt xem

Từ ngày 10/8 đến 13/8/2022 tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang, văn phòng Tỉnh Đoàn An Giang tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy do Văn phòng Tỉnh ủy An Giang phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức.
Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người tại Việt Nam
Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người tại Việt Nam

3 Lượt xem

Vẫn như hằng năm, Hoa Kỳ tự xem mình là “chuẩn mực về nhân quyền” tự cho mình quyền đưa ra các phán xét về chính trị, kinh tế-xã hội các quốc gia, đặc biệt là chủ đề nhân quyền.
Đã thêm vào giỏ hàng