TIN MỚI

Học tập Bác, tự soi, tự sửa
Học tập Bác, tự soi, tự sửa

0 Lượt xem

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người luôn xem cán bộ là vốn quý của Đảng, coi việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò quyết định đến toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng. Người nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin
Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

0 Lượt xem

Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu nổi bật, vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội. Từ khi ra đời đến nay, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bất chấp sự chống phá điên cuồng của kẻ thù, chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị thời đại lớn lao trên phạm vi toàn thế giới.
Lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng!
Lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng!

1 Lượt xem

Do đầu óc đen tối, mang nặng định kiến, Song Chi lại viết bài xuyên tạc cho rằng: “Về đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng, đảng CSVN thể hiện rõ sự lệ thuộc vào Trung Quốc, về chế độ chính trị cũng như không được quyền có đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ hay các nước dân chủ phương Tây, nói cách khác là không được đi chệch khỏi sự kiểm soát và chiến lược an ninh châu Á của Trung Cộng”.
“NỢ NƯỚC NON, MỘT TÁC PHẨM XÚC ĐỘNG VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
“NỢ NƯỚC NON", MỘT TÁC PHẨM XÚC ĐỘNG VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

0 Lượt xem

“Nợ nước non” (NXB Văn học, 2022), quyển mở đầu bộ ba tác phẩm về thân thế, cuộc đời cách mạng, sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ ấp ủ thai nghén từ lâu, cuối cùng cũng đã ra mắt với đông đảo độc giả vào trung tuần tháng 5 năm 2022.
Đã thêm vào giỏ hàng