Theo Dấu Chân Bác

Vẫn nóng bỏng tính thời sự tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
Vẫn nóng bỏng tính thời sự tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

71 Lượt xem

Tháng 10/1947, tại Việt Bắc với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc. Mục đích của tác phẩm là: Nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng và tình cảm cách mạng, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ, năng lực lãnh đạo đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng. Những nội dung của tác phẩm là những căn dặn thiết thực của Người đối với mỗi đảng viên, cán bộ ngày nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình cho đúng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình cho đúng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

136 Lượt xem

Tư tưởng phê bình cho đúng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn trong công tác xây dựng đảng hiện nay, khi cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đang được tích cực triển khai có hiệu quả.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, giá trị thời đại
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, giá trị thời đại

70 Lượt xem

Giải phóng phụ nữ là mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh.
Tiên tri của Bác
Tiên tri của Bác

60 Lượt xem

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết Di chúc vào ngày mùng 10-5-1965, khi Người đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, song  vẫn mạnh khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Trong 3 năm sau đó, từ ngày 10-5 đến ngày 20-5, cứ 9 giờ sáng, Bác lại chỉnh sửa bản Di chúc, căn dặn con cháu những điều cần làm để xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Hồ Chí Minh với sách lược Hòa để tiến
Hồ Chí Minh với sách lược "Hòa để tiến"

126 Lượt xem

Một trong những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 
Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

131 Lượt xem

Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, lấy tự học làm cốt có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay. Để vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, chỉ dẫn của Người đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều nội dung biện pháp gắn với đặc điểm, yêu cầu xây dựng xã hội học tập ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên

103 Lượt xem

Trong mọi thời kỳ cách mạng, trách nhiệm của người đảng viên luôn gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của dân tộc.
Những bài thơ xuân thắm tình Dân - Nước của Bác Hồ
Những bài thơ xuân thắm tình Dân - Nước của Bác Hồ

82 Lượt xem

Hằng năm, cứ đầu Xuân hay trước những sự kiện lớn của đất nước, Bác Hồ thường có thơ gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước. 

Hiển thị 1 - 8 / 268 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng