Tỉnh Đoàn An Giang xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp | không khói thuốc lá

Trong thời gian qua cơ quan Tỉnh Đoàn An Giang đã đẩy mạnh xây dựng cơ quan Xanh - Sạch - Đẹp, Không khói thuốc.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng