12 Dấu hiệu, biểu hiện nhận biết người nhiễm SARS-COV-2

Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị” áp dụng thống nhất tại tất cả địa phương trên cả nước. Hướng dẫn này chỉ ra 12 dấu hiệu, biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Dữ liệu đang được cập nhật


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng