Tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính về thuế?

Hiện nay có phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính thuế không?

Cơ quan thuế các cấp tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy?

Đây là nội dung Tổng cục Thuế triển khai chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn 2303/BTC-VP ngày 13/3/2023 về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo đó, Công văn 918/TCT-VP năm 2023 khẳng định, người nộp thuế không phải xuất trình số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính thuế. Đối với thông tin của NNT, cơ quan thuế sẽ khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế trên cả nước triển khai, thực hiện ngay nội dung sau:

Một là, thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho NNT. Tuyệt đối không yêu cầu NNT cung cấp Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để NNT biết việc không yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Tổng cục Thuế để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thực hiện thủ tục hành chính thuế?

Tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thực hiện thủ tục hành chính thuế?

Danh sách các thủ tục hành chính thuế liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy?

Danh sách các thủ tục hành chính thuế liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy gồm 05 thủ tục hành chính, cụ thể:

Bỏ sổ hộ khẩu giấy thì công dân sử dụng giấy tờ gì thay thế khi làm thủ tục hành chính thuế?

Căn cứ tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Từ ngày 01/01/2023, người dân có thể dùng một trong các loại giấy tờ sau đây để chứng minh thông tin cư trú thay vì sử dụng sổ hộ khẩu:

- Thẻ Căn cước công dân.

- Chứng minh nhân dân.

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú

- Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính?

Vấn đề này được nhấn mạnh tại Công điện 90/CĐ-TTg năm 2023, cụ thể như sau:

Nhằm chấn chỉnh thực trạng tại nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ nên dẫn đến tình trạng gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân. Một số địa phương hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến;

Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền; nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm việc kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Nguyễn Trần Hoàng Quyên

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Sưu tầm: Sơn Nam - Ban Tuyên giáo TĐAG


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng