Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn - Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Sáng ngày 25/5/2021 Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Tham dư Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đức Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Đảng ủy - Bí thư Tỉnh Đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện các Chi bộ trực thuộc tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức kiếm tra- Tuyên giáo Tỉnh Đoàn thay mặt Đảng ủy thông qua tóm tắt kết quả đạt được của Đảng ủy trong năm năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có thể nói, trong năm năm qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, cụ thể như: Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn đã chủ động xây dựng Kế hoạch học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Chuyên đề Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan Tỉnh Đoàn, Nhà Thiếu nhi An Giang, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên An Giang, sau Hội nghị, tất cả cán bộ, công nhân viên đều viết bài thu hoạch và đăng ký các nội dung tu dưỡng và rèn luyện, học tập theo gương Bác, đây cũng là căn cứ để đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên hằng năm. Đồng thời, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tỉnh Đoàn cũng xây dựng Kế hoạch triển khai Chuyên đề Hồ Chí Minh cho đảng viên của Chi bộ mình, lồng ghép trong Hội nghị sinh hoạt Chi bộ định kỳ hằng thán, ngoài ra, tại Hội nghị sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, các chi bộ đều phân công đảng viên duy trì việc kể chuyên về cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm của Bác Hồ và từng đảng viên phải rút ra bài học cho bản thân từ câu chuyện đó. Trên cơ sở đó, Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên của các Chi bộ trực thuộc. …

 

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn Tặng giấy khen cho 08 đảng viên thuộc bốn Chi bộ trực thuộc có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021 

Nguyễn Thành

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng