Gương thanh niên điển hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong tháng 5 năm 2021

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp đoàn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong tháng 5/2021, qua tổng hợp danh sách gương điển hình tiêu biểu của các cơ sở Đoàn trong tỉnh, Tỉnh Đoàn giới thiệu 02 cá nhân thanh niên tiên tiến để tuyên truyền và nhân rộng:

1/ Thiếu úy Nguyễn Phước Đạt - Phân đoàn trưởng Phân đoàn 10, Chi đoàn 4, Liên chi đoàn 512, Đoàn Cơ sở Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang:

Với vai trò là Trung đội trưởng, đồng thời là Phân đoàn trưởng Phân đoàn 10, bản thân luôn phấn đấu, không ngừng nỗ lực, tích cực học tập, rèn luyện, và nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cũng như công tác Đoàn do tổ chức Đoàn cấp trên phân công. Trong thời gian qua bản thân đã đạt được một số thành tích trong các mặt công tác chuyên môn và công tác Đoàn như sau:

Thời gian qua, bản thân luôn tích cực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác Đoàn của đơn vị, thường xuyên tham mưu, đề xuất với Chi đoàn những ý tưởng, mô hình, hoạt động công tác Đoàn; chỉ huy Phân đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Chi đoàn giao.

Thiếu úy Nguyễn Phước Đạt thường xuyên tham mưu đề xuất kịp thời với cấp ủy những phương pháp hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ đơn vị.

Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, thường xuyên động viên giúp đỡ cán bộ, ĐVTN của phân đoàn trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tốt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cho cán bộ, ĐVTN để cán bộ, ĐVTN luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức quán triệt đầy đủ các kế hoạch của cấp trên và đơn vị trong sẳn sàng chiến đấu; tham gia các phương án SSCĐ sẳn sàng xử trí các tình huống khi có lệnh. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt. Bản thân luôn chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết các trường hợp có biểu hiện tư tưởng do đó trong giai đoạn qua đơn vị không có trường hợp chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý, 100%  cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác giáo dục chính trị, luôn tích cực thực hiện và quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đến từng ĐVTN.

Thường xuyên quán triệt về nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho tất cả cán bộ, ĐVTN trong Phân đoàn, chỉ ra trách nhiệm của ĐVTN trong nhiệm vụ phòng chống dịch, để ĐVTN hiểu, nắm rõ và tuyên truyền vận động người thân, gia đình chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch và kịp thời phát hiện báo cáo về trên các trường hợp sai phạm.

Trong công tác huấn luyện, bản thân thường xuyên nghiên cứu tài liệu, biên soạn giáo án và thục luyện thuần thục các nội dung đã được thông qua, trước khi huấn luyện làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ thao trường, bãi tập,  vật chất bảo đảm, đội mẫu, tác phong, trang phục của bộ đội,… học tập kinh nghiệm, phương pháp huấn luyện của các anh đi trước, duy trì bộ đội ôn luyện chặt chẽ. Do đó, bộ đội nắm chắc nội dung, thành thạo kỹ thuật động tác,  kết quả huấn luyện của Trung đội luôn đạt khá trở lên.

Công tác chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, xây dựng cảnh quan đơn vị thường xuyên chỉ huy phân đoàn trồng mới, chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ của đơn vị đảm bảo hệ thống cây xanh, thảm cỏ của phân đoàn luôn xanh tốt.

Công tác xây dựng chính quy, luôn duy trì nghiêm 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Vì vậy, trật tự nội vụ, vệ sinh của Trung đội luôn đẹp, gọn, sạch, tác phong bộ đội luôn luôn chỉnh tề nghiêm túc, đúng quy định được BCH Đại đội và thủ trưởng các cấp đánh giá cao.

Trên cương vị công tác với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, bản thân luôn phát huy những điểm mạnh, khắc phục mọi khó khăn luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Luôn xác định tốt vai trò trách nhiệm, thường xuyên tìm tòi học hỏi, rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn, có lối sống trong sạch, lành mạnh, hoà đồng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, thường xuyên tham mưu đề xuất kịp thời với Chi ủy, Chi bộ, BCH Đại đội những phương pháp hay cách làm hiệu quả về nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2019 - 2020, bản thân nhận được Giấy khen của Chỉ huy Trung đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2/ Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Trà - Bí thư xã Đoàn Long Kiến, huyện Chợ Mới:

Thời gian qua, với vai trò là thủ lĩnh thanh niên Đoàn xã, đồng chí luôn tích cực, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, làm tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tổ chức thực hiện đạt một số nội dung như sau:

Tổ chức vận động các mạnh thường quân trao 05 góc học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 7.500.000đ, phối hợp với UBMTTQVN xã và các ban ngành, đoàn thể vận động mạnh thường quân trao 170 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với tổng số tiền 46 triệu đồng. Thực hiện theo Đề án về thực hiện tuyến đường hoa, đồng chí đã phối hợp với ban ngành, đoàn thể và ban nhân dân ấp Long Bình - Long Định ra quân làm điểm trồng 500 cây xanh (bông trang, hoàng yến, bằng lăng) dọc taluy tuyến Tỉnh lộ 946.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Trà tích cực tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Phối hợp với các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn chỉ đạo các Liên đội tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi, qua đó từ nguồn vận động xã hội hóa đã trao tặng 30 phần quà, trị giá 6.000.000đ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, nhận đở đầu 01 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tiền 200.000đ/tháng.

Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Mới giải ngân cho 06 hộ vay vốn là thanh niên với chương trình hộ cận nghèo (đối tượng mua bán, chăn nuôi và làm vườn) với tổng số tiền 160.000.000đ; hỗ trợ 01 thanh niên thoát nghèo bền vững với số tiền 40.000.000đ. Ngoài ra, cùng với ban ngành, đoàn thể, tổ từ thiện tại các ấp tham gia vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã thực hiện các công trình phúc lợi xã hội khác như: xây nhà, cất cầu, làm đường, công trình thắp sáng đường quê... Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền trong ĐVTN về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19: xác định đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất trong tình hình hiện nay, trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp đồng chí đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt tuyên truyền khẩu hiệu 5K, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động tại các điểm chợ, quán cà phê, quán ăn, những nơi thường xuyên tập trung đông người và xuống nhà dân bằng hình thức tuyên truyền loa di động, phát tờ bướm, qua đó đã phát và dán trên 300 tờ rơi và khẩu hiệu tuyên truyền. 

Thành tích nổi bật trong năm 2021: Giấy khen của Huyện đoàn Chợ Mới có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 05 năm giai đoạn 2016 - 2021.

Từ những hoạt động ý nghĩa và kết quả nổi bật nêu trên đồng chí luôn được đánh giá là Bí thư chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn. Thời gian qua, đồng chí đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công việc và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, là tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác./.

Thanh Tiền


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng