Chi Đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn tổ chức học tập Hội nghị triển khai các văn bản luật

Thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11); vừa qua, Ban Chấp hành Chi Đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi theo hình thức trực tuyến cho toàn thể Đoàn viên.