Huyện Đoàn An Phú ra mắt và sinh hoạt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” huyện lần thứ I năm 2021

Sáng ngày 05/10/2021, Huyện Đoàn An Phú tổ chức Lễ ra mắt và sinh hoạt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp huyện lần thứ I năm 2021 bằng hình thức trực tuyếnDự buổi lễ có đồng chí Lâm Thị Ngọc Giàu - Bí thư Huyện Đoàn; các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở cơ sở tham gia thành viên Câu lạc bộ.

 

Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” là mô hình tập hợp các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học. Từ đó góp phần thực hiện thành công Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”. Đồng thời, tạo môi trường giúp đoàn viên, thanh niên trong huyện được bày tỏ ý kiến cá nhân đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” với 16 thành viên tham gia. Câu lạc bộ đã đề ra quy chế hoạt động, thống nhất các nhiệm vụ được phân công, theo đó Câu lạc bộ gồm có 06 đồng chí (Chủ nhiệm: Lãnh đạo Huyện Đoàn; Phó Chủ nhiệm: Chủ nhiệm CLB TPT Đội huyện; Các ủy viên: BTV Huyện Đoàn, Đoàn trường, Chi đoàn Viện kiểm sát, Bí thư xã Đoàn).

Để Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” huyện An Phú đi vào hoạt động hiệu quả, thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; các thành viên trong Câu lạc bộ chủ động kết nối, tích cực tham gia viết tin, bài, đóng góp các ý tưởng vào hoạt động Câu lạc bộ và tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 01 lần/quý. Ngoài ra, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm. Thường xuyên thực hiện đăng tải thông tin tuyên truyền về các vấn đề đoàn viên, thanh niên và xã hội quan tâm.

Ngay sau lễ ra mắt, Câu lạc bộ đã có buổi sinh hoạt đầu tiên với chuyên đề “Bịa đặt để chống phá; ““Tin lành đề ga” và “Tin lành đấng Christ” đều không công nhận tại Việt Nam”; “Hiểu đúng về “Pháo đài - Chiến sĩ” trong phòng, chống dịch Covid-19”; “Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc lực lượng tuyến đầu chống dịch”. Qua các chuyên đề đã kịp thời chia sẻ những kiến thức hữu ích giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, các thành viên trong Câu lạc bộ Lý luận trẻ nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm cao, bằng tình yêu và niềm tin tưởng, tự hào về quê hương, đất nước, sẵn sàng phản bác, đập tan các luận điệu xấu, xuyên tạc của thẻ thù./.

Huyện Đoàn An Phú


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng