Phú Tân: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân năm 2021

Ngày 25/10/2021, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân năm 2021 tại 25 điểm cầu trên địa bàn huyện.

 

,

 

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ của huyện.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn, báo cáo viên Đoàn cấp huyện và thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ được nghe đồng chí Đoàn Trí Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện. Từ đó, đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng đoàn viên, từng cấp bộ Đoàn đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; vận động cán bộ, đoàn viên tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, kết nạp.

 

,

 

Trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tổ chức các buổi học tập, quán tiệt cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Kết quả, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, địa phương đã chủ động, linh hoạt tổ chức các buổi học tập trực tiếp hoặc trực tuyến đảm bảo 4.133/4.133 (đạt 100%) cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện./.

Huyện Đoàn Phú Tân


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng