Thành Đoàn Long Xuyên: Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước cho thanh niên năm 2020

Thành phố Long Xuyên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, hiện có 13 đơn vị hành chính, gồm 11 phường và 02 xã với 96 khóm, ấp, Long Xuyên có dân số là 286.638 người (Thành thị 253.054 người, nông thôn 33.584 người); mật độ dân số là 2.485 người/km2. Trong đó, có 75.959 thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), chiếm tỷ lệ 26,5% dân số thành phố. Đây là lực lượng quan trọng, nòng cốt trong mọi hoạt động, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố.

 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên thành phố.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn. Trong năm qua, Thành Đoàn cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức như: triển khai, hội nghị, tọa đàm, đối thoại, trao đổi, góp ý,... Trong đó tập trung một số Luật như: Luật Thanh niên; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông; Luật Bình đẳng giới; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,... cho các đối tượng thanh niên khác nhau như: thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên học sinh, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo,… Kết quả tổ chức 42 cuộc/1.420 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi tuân thủ pháp luật của thanh niên.

Đặc biệt, trong năm Thành Đoàn đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đi vào chiều sâu và đạt chất lượng như: Buổi tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy cho Chi hội thanh niên công nhân phường Mỹ Quý; buổi tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên xã Mỹ Hòa Hưng; buổi tuyên truyền Luật an ninh mạng cho thanh niên công chức, viên chức, học sinh...; tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật do Tỉnh Đoàn và Sở Tư pháp An Giang tổ chức, kết quả đơn vị Thành Đoàn Long Xuyên đạt 02 giải cá nhân và có số lượng đoàn viên tham gia dẫn đầu cả tỉnh.

Công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thành phố Long Xuyên năm 2020 của Thành Đoàn Long Xuyên đã đạt được kết quả. Công tác tuyên truyền  ngày càng nổi bật và đi vào chiều sâu. Phương thức tuyên truyền, giáo dục được cải tiến và nâng lên rõ nét về nội dung và hình thức. Qua đó đã thu hút sự quan tâm nhiều thanh niên, góp phần chuyển biến nhận thức và hành động trong thanh niên thành phố Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung./.

Khoa Thi - Phó Bí thư Thành Đoàn Long Xuyên


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng