An Giang: Giám sát về chính sách việc làm cho thanh niên năm 2021

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung giám sát năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch và thực hiện giám sát năm 2021 đối với Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về chính sách việc làm cho thanh niên năm 2021.

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiến hành giám sát thông qua văn bản. Qua đánh giá chung, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã chủ động ban hành văn bản, tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo việc làm trong thanh niên.

Theo đó, công tác triển khai thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên được đa dạng hoá thông qua các hình thức như: Tạo việc làm từ các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Tạo điều kiện giải ngân Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; Giới thiệu lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài; Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và nâng cao năng lực truyền thông, giám sát, đánh giá chương trình giải quyết việc làm.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động trong độ tuổi thanh niên bị ảnh hưởng thu nhập do dịch bệnh Covid -19, liên quan đến các chính sách như: Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc; Chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác; Tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19…

Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng