An Giang: Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Ngày 18/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn” giai đoạn 2019 - 2022 do đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn chủ trì và sự  tham gia của cán bộ Đoàn của 18 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

,

 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên buổi sơ kết được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh Đoàn và 18 điểm cầu cấp huyện và tương đương.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên tạo điều kiện để lực lượng cán bộ nguồn, cán bộ trẻ được học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; định kỳ rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ, điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới và đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn điều kiện, hoặc được Đảng điều động phân công nhiệm vụ khác; rèn luyện, bồi dưỡng mỗi cán bộ Đoàn có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” để là hạt nhân tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức để tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, sáng tạo, gương mẫu, tận tụy, gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục tham mưu cấp ủy quan tâm công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, giới thiệu cán bộ trẻ ứng cử được thực hiện khá kịp thời, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, Việc bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ Đoàn chưa thực sự được quan tâm, nên việc phân công cán bộ Đoàn còn chưa đảm bảo tiêu chuẩn, thiếu tính kế thừa và chưa qua thực tiễn công tác. Các sở, ban, ngành toàn tỉnh thực hiện vị trí việc làm nên việc luân chuyển cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn hết tuổi đôi lúc gặp khó khăn./.

Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng