An Giang triển khai mô hình “Rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”

Nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện tác phong người cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng và ban hành Kế hoạch số 72-KH/TĐTN-TCKT ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang về việc phát động xây dựng mô hình“Rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn năm 2023” đến Đoàn các cấp trong tỉnh.

Ngay từ khi ban hành kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc khẩn trương ban hành kế hoạch xây dựng mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ địa phương, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở đoàn trực thuộc.

Mô hình đã được cán bộ Đoàn các cấp hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ Đoàn, tập trung vào các nội dung  thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Đoàn; rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; việc giữ mối liên hệ, tham gia sinh hoạt Đoàn, tham gia sinh hoạt Đảng nơi cư trú.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thí điểm mô hình “3 cần, 5 quyết tâm” tại Huyện Đoàn Chợ Mới thông qua việc tổ chức cho cán bộ Đoàn các cấp thực hiện đăng ký, qua đó có 41/41 Đoàn cơ sở đều triển khai thực hiện tốt các nội dung mô hình này, với 402/402 cán bộ cán bộ Đoàn các cấp xây dựng bảng đăng ký rèn luyện theo mô hình “3 cần, 5 quyết tâm” đạt 100%, đồng thời nghiêm túc, gương mẫu, tích cực rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung của mô hình “3 cần, 5 quyết tâm”. Bên cạnh đó, việc đăng ký rèn luyện được gắn với việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, cụ thể là các nội dung:

- 3 cần:

+ Cần vui vẻ, gần gũi với đoàn viên, thanh niên.

+ Cần vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần sức trẻ.

+ Cần sáng tạo trong công việc.

- 5 quyết tâm:

+ Quyết tâm phát huy dân chủ, đoàn kết.

+ Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Quyết tâm rèn luyện kỹ năng người cán bộ đoàn.

+ Quyết tâm tinh thần tự học.

+ Quyết tâm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên An Giang trong thời kỳ mới.

Mô hình được đông đảo cán bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đồng thời xây dựng được hình ảnh người cán bộ Đoàn gương mẫu, sáng tạo, xung kích trong các hoạt động, tích cực rèn luyện trong học tập và trau dồi chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

A person standing at a podium

Description automatically generated

 

A group of people sitting in chairs in front of a screen

Description automatically generated

 

A person in a blue shirt holding a microphone

Description automatically generated

Tin, ảnh: Trần Lài - Ban Tổ chức Kiểm tra TĐAG


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng