An Giang: Triển khai trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng trong năm 2021

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai thực hiện mô hình trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng tại 18/18 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong năm 2021.

Lễ trao danh sách Đoàn viên ưu tú tại huyện An Phú.

Mô hình thực hiện trọng tâm trong tháng 02 nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên suốt trong năm 2021. Bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai, chỉ đạo các cơ sở Đoàn dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn năm 2020 (hoặc năm học 2019 - 2020 đối với chi đoàn khối trường học), tổ chức cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng; nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã lựa chọn ra được những đoàn viên ưu tú nhất và xin ý kiến cấp ủy cùng cấp.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và sự đồng thuận của cấp ủy các cấp, việc bàn giao danh sách đoàn viên không chỉ tổ chức tại cấp cơ sở mà được tổ chức thành “Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng” tại cấp huyện. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, các cơ sở đoàn đã thay đổi thời gian tổ chức Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng sang thời điểm mà dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định.

Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tạo phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng