TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TỈNH AN GIANG

Các bạn ĐVTN thực hiện nghiêm các biện pháp (1), (2) và (3) trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhé!!!

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng