TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ

Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam – Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Đoàn cơ sở năm 2022 từ ngày 02 – 03/11/2022 tại huyện Tịnh Biên và huyện Châu Thành.

Hình: Đ/c Cái Quang Bình – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam – Trung ương Đoàn
 phát biểu khai mạc lớp tập huấn

          Tại huyện Tịnh Biên, 75 học viên là các bộ Đoàn cấp xã, bí thư chi đoàn khóm, ấp được báo cáo viên giới thiệu các nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo như: Nhận diện đói nghèo, một số nhiệm vụ trọng tâm chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo trong tình hình mới; Kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo, chính sách đặc thi giảm nghèo của địa phương, hướng dẫn quy trình rà soát biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và định kỳ hằng năm; hướng dẫn kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Hình: Quang cảnh lớp tập huấn tại huyện Tịnh Biên

80 học viên là cán bộ Đoàn cơ sở và Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm & Vay vốn do Đoàn quản lý tại huyện Châu Thành được hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong hệ thống Đoàn cơ sở từ các chuyên gia.