Tỉnh Đoàn An Giang: Biểu diễn chương trình ca khúc cách mạng “Sắt son niềm tin với Đảng”

Vừa qua, tối ngày 02/10/2020 tại Công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng, với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng” với 13 tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, về Đoàn, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, truyền thống cách mạng; quá trình đấu tranh hào hùng của quân và dân An Giang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) từ cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống và định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho thanh thiếu niên. Tạo phong trào văn hóa - văn nghệ sôi nổi, lành mạnh trong thanh thiếu niên; thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Vừa qua, tối ngày 02/10/2020 tại Công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng, với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng” với 13 tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, về Đoàn, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, truyền thống cách mạng; quá trình đấu tranh hào hùng của quân và dân An Giang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.

Bài hát Giai điệu tự hào do các bạn ĐVTN Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trình bày, cũng là bài hát mở màn của Chương trình.

 

Tiết mục Khát vọng tuổi trẻ.

Chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, Chương trình thu hút gần 200 đoàn viên thanh niên và người dân đến xem và cổ vũ; đồng thời Chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng còn được Tỉnh Đoàn An Giang livetream trực tiếp trên Fanpage “Tỉnh đoàn An Giang”, kết quả có 14.001 lượt tiếp cận, 2.094 lượt tương tác, hơn 4.900 lượt xem và gần 200 lượt like, chia sẻ.

 

Tiết mục Đảng là cuộc sống của tôi và Dòng An Giang được các bạn ĐVTN thể hiện đưa người xem càng vững tin vào Đảng, thêm yêu quê hương đất nước.

Theo đó, những tiết mục biểu diễn do các bạn đoàn viên, thanh niên An Giang biểu diễn, với tác phẩm tiêu biểu, như: Dòng An Giang, Khát vọng tuổi trẻ, Nông thôn mới quê ta, Về thăm An Giang, Đảng là cuộc sống của tôi,...

Trong thời gian tới, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh Đoàn An Giang tiếp tục tổ chức Chương trình văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng” tại 01 huyện biên giới của Tỉnh./.

Tin, ảnh: Thanh Tiền

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng