Tỉnh Đoàn An Giang: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2021

Sáng ngày 25/5/2021 tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Thành Sĩ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các tập thể, cá nhân được khen thưởng 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2026.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông qua báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2021 trong các cấp Đoàn, Hội tỉnh An Giang: Thực hiện chỉ đạo, định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, trong giai đoạn 2016 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động ban hành 70 văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn, Hội tỉnh An Giang; chỉ đạo cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội, Nhà Thiếu nhi An Giang, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang và các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh xây dựng và lồng ghép triển khai các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình, kế hoạch chuyên đề hằng năm, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn còn phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của địa phương cũng như những thông tin cần thiết về hoạt động thanh niên thông qua việc phối hợp thực hiện chuyên mục “Truyền hình thanh niên” trên sóng truyền hình định kỳ hằng tháng; thường xuyên chuyển tải các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn hằng tháng, fanpage và Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn An Giang.

Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các cấp Đoàn, Hội tỉnh An Giang.

Các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh đã thường xuyên lồng ghép công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, hội viên với việc quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tuyên truyền sâu rộng các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021” trong cán bộ, ĐVTN, hội viên. Cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác Hồ cho đoàn viên thanh niên, hội viên trong triển khai thực hiện Kế hoạch tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020. Kết quả đã tổ chức được hơn 5.236 cuộc, thu hút hơn 335.415 lượt ĐVTN, HV tham gia.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên tuổi trẻ tỉnh An Giang và được cụ thể hóa bằng các phong trào hành động của Đoàn; hằng năm, các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi hai phong trào hành động cách mạng cao điểm là Tháng Thanh niên và Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, quy mô, hiệu quả thiết thực.

Các cấp Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung đa dạng, sinh động, hấp dẫn thông qua các hoạt động diễn đàn, tọa đàm, các hội thi, hội diễn, sinh hoạt Chi Đoàn, Chi Hội định kỳ, du khảo về nguồn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, họp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống... kết quả các cấp Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức được 6.120 cuộc, với trên 336.720 lượt ĐVTN, HSSV tham gia, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động 1.789 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” với 31.116 đầu sách, báo, tạp chí thanh niên, Bản tin thanh niên, Đặc san tuổi trẻ... Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, ĐVTN đăng ký và thực hiện các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với 05 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình “Rèn luyện Ðoàn viên trong thời kỳ mới”, qua đó, góp phần định hướng hình thành những phẩm chất đạo đức lối sống gắn với các giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã giới thiệu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang 90 gương thanh niên tiên tiến để tuyên truyền và nhân rộng.

Qua 5 năm (2016 - 2021), An Giang có 11 đại biểu được tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn tổ chức. Cấp tỉnh vinh danh 06 gương thanh niên tiên tiến nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn” năm 2016; tuyên dương 95 thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 -  2017 và giai đoạn 2018 - 2020; Cấp huyện và tương đương tuyên dương 134 tập thể và 627 cá nhân; Cấp cơ sở có 527 tập thể và 2.198 cá nhân được tuyên dương vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26/3) và mừng sinh nhật Bác Hồ (19/5).