Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lớp tập huấn tình nguyện viên dạy Tiếng Anh cấp tỉnh năm 2021

Chào mừng kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1988 - 20/8/2021), trong khuôn khổ Đề án nâng cao năng lực Tiếng Anh cho thanh thiếu nhi tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2022 (sau đây gọi tắt là Đề án) và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lớp tập huấn trực tuyến cho tình nguyện viên dạy Tiếng Anh cấp tỉnh năm 2021.

Dữ liệu đang được cập nhật


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng