Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện các Kết luận, Đề án theo chỉ đạo Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 23/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn thành lập Đoàn Giám sát Huyện Đoàn Chợ Mới và Xã Đoàn Hoà Bình bằng hình thực trực tuyến do đồng chí Võ Thị Thuỷ Tiên - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn là Trưởng đoàn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn giám sát chuyên đề tại Huyện Đoàn Chợ Mới.

Trong thời gian qua, trên cơ sở các Đề án, Kết luận của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hoá thành các kế hoạch thực hiện các Đề án, Kết luận triển khai đến Đoàn cấp huyện. Nhằm kịp thời đánh giá, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đã tiến hành giám sát đối với kết quả triển khai thực hiện các Kết luận, Đề án theo chỉ đạo Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên buổi giám sát chuyên đề của Tỉnh Đoàn được kết nối trực tuyến với Huyện Đoàn Chợ Mới.

Qua giám sát, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Chợ Mới đã cụ thể hóa và triển khai đến Đoàn cơ sở và trực thuộc các nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai các Đề án, Kết luận của Trung ương Đoàn. Đồng thời, định kỳ hàng năm đều xây dựng Chương trình, Kế hoạch lồng ghép tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các Kết luận, Đề án do Trung ương đoàn, Tỉnh Đoàn đề ra theo đúng định hướng và hướng dẫn của tỉnh trong quán triệt Đoàn cơ sở và trực thuộc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo định kỳ 06 tháng, năm và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ… Nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đề nghị Huyện Đoàn Chợ Mới và Xã Đoàn Hoà Bình tiếp tục quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; tiếp tục cụ thể hóa tổ chức thực hiện các Đề án, Kết luận; Tạo điều kiện đề cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế để  khởi nghiệp, lập nghiệp./.

Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng