Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 27/TB-UBBC thông báo về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia thì: “Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương”.

Do đó, Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo về thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh cử người trực tiếp để tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang (tầng 2, trụ sở Sở Nội vụ, số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại: 0767.364.513).

Lưu ý: Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Đồng thời, gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt).

 Nguyễn Lam (TUAG)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng