Tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc trước thềm Đại hội Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các phần tử phản động lợi dụng không gian mạng để tập trung tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, “vạch lá tìm sâu” để thổi phồng, xuyên tạc những khuyết điểm, hạn chế trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương…

 

Chiêu trò bịa đặt về công tác nhân sự

Một trong những công việc rất quan trọng của Đại hội Đảng các cấp là sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành những đồng chí đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có năng lực và sức chiến đấu cao, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện bài bản, đúng quy trình công tác nhân sự. Trong khi nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì các thế lực thù địch ra sức tung ra những tin giả, tin đồn thất thiệt hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc về cán bộ; kích động nhằm chia rẽ nội bộ.

Trên nhiều phương tiện truyền thông hải ngoại, trang mạng của tổ chức phản động, lưu vong và mạng xã hội, các đối tượng này tăng cường tung ra các luận điệu xuyên tạc, giả mạo, thất thiệt chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Xuyên tạc công tác cán bộ, nhân sự, chúng tung ra nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc, rêu rao, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước. Chúng phát tán các thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội. Mục đích của chúng nhằm tác động đến nhận thức, tâm lý, tư tưởng, tình cảm của nhân dân, cán bộ, đảng viên; gây ra tình trạng nghi ngờ, hoang mang, lầm tưởng an ninh chính trị mất ổn định, nội bộ mất đoàn kết, làm suy giảm niềm tin đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Để giúp các cơ quan chức năng, các cấp ủy Đảng kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu chống phá Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên không gian mạng, thiết nghĩ, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, dự báo và xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo dõi, kịp thời phát hiện những thông tin, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, nhất là những thông tin liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025) và Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục và kiểm tra cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện quy định về bảo vệ bí mật Đảng, nhà nước và kỷ luật phát ngôn. Tăng cường đưa tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội phục vụ tuyên truyền kết quả triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; các chiêu trò của tổ chức khủng bố, lưu vong chống phá Đảng, nhà nước… Mặt khác, tăng cường đưa các tin, bài nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trọng tâm là những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kịp thời xác minh, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội phản ánh về tình hình địa phương, đơn vị, nhất là những thông tin không đầy đủ, phiến diện, 1 chiều;  những đảng viên, công chức, người dân vi phạm trong việc chia sẻ, bình luận tiêu cực những thông tin có nội dung sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Điều quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo trước những chiêu trò tung tin thất thiệt để chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm làm thất bại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội XIII của Đảng.

M.A


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng