Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mãi là ngọn đuốc soi đường

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mãi là ngọn đuốc soi đường

Năm nào cũng vậy, ngày 19/5 đã trở thành một ngày đặc biệt thiêng liêng, trọng đại, với lòng kính yêu vô hạn, muôn triệu trái tim lại bồi hồi, xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

 

Description: https://photo-3-baomoi.zadn.vn/w700_r1/2020_05_18_11_35080184/6a1565ac39efd0b189fe.jpg

Hồ Chủ tịch làm việc trong Phủ Chủ tịch năm 1957. Ảnh: Tư liệu.

 

Đặc biệt với năm nay, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020) cũng đúng vào dịp cả nước đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, càng làm cho mỗi chúng ta tự hào và thấm thía hơn những lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, về đạo đức cách mạng.

Cả cuộc đời 79 mùa Xuân vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong quá trình xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Nghĩ về Bác, là nghĩ về hình ảnh một vị lãnh tụ có phong cách rất đỗi bình dị, tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng. Có biết bao câu chuyện chân thực và cảm động về tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành biểu tượng văn hóa, đạo đức, văn minh. Di sản tư tưởng ấy có giá trị trường tồn và đang được các thế hệ hôm nay phát huy, học tập và làm theo. Trước hết đó là học ở Bác tinh thần hy sinh, phấn đấu suốt đời vì Đảng, vì dân. Là học tập tinh thần quyết tâm bài trừ tham ô, lãng phí, quan liêu. Là học tập tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự cách mạng, phục vụ Nhân dân…

Trong muôn nghìn điều Bác đã chỉ rõ, chúng ta cũng đang thực hiện lời căn dặn cuối cùng trước lúc Người đi xa: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”; phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Bởi “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Nền tảng tư tưởng đó đang là kim chỉ nam cho mọi hành động, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Ý Đảng hợp lòng dân góp phần tạo thế và lực cho đất nước vững bước đi lên. Đồng thời, Đảng cũng đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là giải pháp thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa", đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Những thành tựu đạt được đã góp phần củng cố niềm tin của dân với Đảng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, nhất là trong lúc cả nước đang tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ Bác, nghĩ về Bác, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học và làm theo Bác, phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Để từ đó, xứng đáng là công bộc của Nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Nguồn: KTĐT


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng