Châu Thành: Hội nghị trực tuyến tư vấn, hỗ trợ phương pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên trong lĩnh vực lao động và việc làm

Nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Ngày 10/10/2021, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị trực tuyến tư vấn, hỗ trợ phương pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên trong lĩnh vực lao động và việc làm, có 13 anh, chị cán bộ Hội ở cơ sở tham dự.

 

Anh Trương Thành Trung - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện báo cáo chuyên đề.

 

Đại biểu xem phóng sự về tình hình xuất khẩu lao động ở Nhật Bản hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo với Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện về tình hình lao động và việc làm của thanh niên hiện nay; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phương pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên trong lĩnh vực lao động và việc làm tại các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe anh Trương Thành Trung - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện trình bày những vấn đề của thanh niên hiện nay trong lĩnh vực lao động và việc làm; đánh giá việc thực hiện quyền và lợi ích của thanh niên trong lĩnh vực lao động và việc làm hiện nay tại cơ sở; đồng thời nêu ra những vấn đề mà các anh, chị cán bộ Hội cơ sở cần quan tâm, định hướng những giải pháp hiệu quả nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên về lao động và việc làm trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp Ngoài nhà nước, Khu Công nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn huyện Châu Thành./.

Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng