Châu Thành: Thực hiện mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2021

Chi đoàn là tổ chức tế bào trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là những người đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, là nơi thực hiện mọi chủ trương công tác của Đoàn, là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với thanh niên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi đoàn thì Bí thư Chi đoàn giữ một vai trò hết sức quan trọng.

 

Đ/c Hồ Thị Minh Tâm - Phó Bí thư Huyện Đoàn triển khai mô hình cho đoàn viên, thanh niên.

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đặc biệt là Bí thư chi đoàn khóm, ấp. Vừa qua ngày 22/10/2021, Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức Hội nghị thực hiện mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2021 với mô hình “Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư tiên phong hành động, bám sát địa bàn, đoàn kết tập hợp thanh niên” tại Chi đoàn ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa. Đây là đơn vị được Huyện Đoàn Châu Thành chọn thực hiện điểm cấp huyện.

Mô hình “Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư tiên phong hành động, bám sát địa bàn, đoàn kết tập hợp thanh niên” được Huyện Đoàn triển khai thực hiện với 04 phương châm “tiên phong”, “hành động”, “bám sát địa bàn”, “đoàn kết tập hợp thanh niên” theo 05 nội dung thực hiện bao gồm: chú trọng chất lượng cán bộ để lựa chọn làm bí thư chi đoàn; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chi đoàn; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ Đoàn chất lượng, phát triển tốt; tăng cường công tác tham mưu của Đoàn với cấp ủy đảng, kiến nghị với chính quyền trong thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động chi đoàn và phụ cấp cho đội ngũ bí thư chi đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Minh Tâm - Phó Bí thư Huyện Đoàn nhận định rằng: “Việc nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và Bí thư chi đoàn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Do hoàn cảnh kinh tế gia đình nên nhiều đoàn viên, kể cả Bí thư Chi đoàn đi làm ăn xa, không thường xuyên ở địa phương nên BCH Chi đoàn thường xuyên khuyết, biến động thường xuyên; Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tổ chức các hoạt động Đoàn nên đội ngũ Bí thư Chi đoàn không có cơ hội phát huy hết khả năng của bản thân; Một số Bí thư chi đoàn có trình độ không đồng đều; Do cơ chế sáp nhập, kiêm nhiệm nên các bí thư Chi đoàn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau phần nào ảnh hưởng đến chất lượt hoạt động đoàn, một bộ phận nhỏ có tư tưởng “phải làm”.

Khó khăn là vậy, nhưng một số Bí thư chi đoàn vẫn không quản ngại khó khăn, nhận thức rõ trách nhiệm của mình chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, khẳng định được vị trí, vai trò của chi đoàn thông qua các hoạt động như: giúp đỡ gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; duy trì đều đặn tổng vệ sinh, phát hoang, tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường hoa, thực hiện đường hoa xóm đẹp; hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh; tổ chức sinh hoạt hè, tết thiếu nhi cho học sinh về hè tại địa phương...

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Thị Bích Vân – Bí thư Chi đoàn ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa là một trong số những bí thư chi đoàn tiêu biểu của huyện vừa giữ các chức vụ chủ chốt trong tổ chức Đoàn – Hội tại địa phương, là hạt nhân của nhiều phong trào hành động của thanh niên hiện nay, cũng như trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Do đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã quyết định chọn Chi đoàn ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa thực hiện mô hình “Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư tiên phong hành động, bám sát địa bàn, đoàn kết tập hợp thanh niên” của cấp huyện”.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động củng cố, kiện toàn Bí thư chi đoàn phải thực sự là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào của Đoàn trên địa bàn dân cư, có uy tín, khả năng tập hợp dẫn dắt thanh niên. Bên cạnh đó, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho các đồng chí Bí thư Chi đoàn thât sự trở thành những người thủ lĩnh thanh niên tài năng tại khóm, ấp.

 

Trao quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hội nghị.

Dịp này, Huyện Đoàn đã trao 07 phần quà “Triệu túi an sinh” tặng các bạn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa với tổng giá trị 2,1 triệu đồng./.

Huyện Đoàn Châu Thành


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng