Châu Thành: Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ngày 31/5/2021, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức buổi tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), có 12 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự. Đến dự và báo cáo chuyên đề có đồng chí Trương Thành Trung - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành.

Đồng chí Trương Thành Trung báo cáo Chuyên đề kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

 

Xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt được tìm hiểu rõ hơn về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Cảng Nhà Rồng vào ngày 05/6/1911. Tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” tìm hiểu về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Cảng Nhà Rồng vào ngày 05/6/1911.

Trong quá trình tham dự Hội nghị, các đại biểu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông qua Hội nghị giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về những tình cảm yêu mến, kính trọng các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Huyện Đoàn Châu Thành


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng