Long Xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn trường học, năm học 2020 - 2021

Trong 02 ngày, ngày 12 và 13/9/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Long Xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn trường học năm học 2020 - 2021, có 70 học viên tham gia.

Chương tình bồi dưỡng cán bộ Đoàn trường học, năm học 2020 - 2021 gồm các nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên; công tác quản lý đoàn viên, một số phương pháp và kỹ năng cần thiết của người cán bộ Đoàn trường, kỹ năng hoạt động, hướng nghiệp, chương trình rèn luyện đoàn viên, vai trò đội thanh niên tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong trường học.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho cán bộ Đoàn trường học góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn trường học hiện nay./.

Tin, ảnh: Khoa Thi (Thành Đoàn Long Xuyên)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng