Phú Tân: Kết quả thực hiện mô hình điểm chủ trương “1+1”

Vừa qua, ngày 08/10/2021 tại hội trường UBND xã Phú Xuân, Huyện Đoàn hướng dẫn và giao Xã Đoàn Phú Xuân tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về triển khai thực hiện mô hình điểm Chủ trương “1+1”, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị triển khai mô hình điểm chủ trương “1+1” đầu năm 2021.

Tại đây, các đồng chí tham dự hội nghị được nghe báo cáo tổng kết, phương hướng, nhiệm vụ, bài học kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện Chủ trương “1+1” trong thời gian tới. Qua một năm thực hiện mô hình điểm, Xã Đoàn Phú Xuân đã tổ chức nhiều chương trình, nhiều phong trào nhân cao điểm Tháng Thanh niên, Chiến dịch Mùa hè tình nguyện, hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19,… để thu hút và tạo điều cho thanh niên được tiếp cận với với tổ chức Đoàn - Hội. Ngoài ra, thông qua các hoạt động, Xã Đoàn chú trọng tuyên truyền về vai trò tổ chức Đoàn, Hội, những kết quả chăm lo giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên. Đặc biệt là mô hình thanh niên làm kinh tế mang lại hiệu quả được tổ chức Đoàn - Hội hỗ trợ vốn sản xuất.

 

,

 

Hội nghị tổng kết, đánh giá mô hình điểm năm 2021 tại Xã Đoàn Phú Xuân.

Ngay từ đầu năm 2021, Huyện Đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện về chủ trương “1+1” đến các cơ sở Đoàn. Theo đó, các cơ sở Đoàn trong huyện đã tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến 100% đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt Chi Đoàn, qua các chương trình và phong trào hành động của tổ chức Đoàn - Hội, gồm 04 bước: Khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện và đánh giá, rút kinh nghiệm. Với các giải pháp, mô hình được thực hiện, trong năm 2021, toàn huyện đã phát triển được 1.494 đoàn viên, đạt 132% so với kế hoạch; kết nạp 1.821 hội viên, đạt 101% chỉ tiêu đề ra.

 

Chủ trương “1+1”: Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 - 2022, đã thực sự phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia Đoàn, Hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo mối gắn kết giữa thanh niên với đoàn viên và tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn huyện./.

Huyện Đoàn Phú Tân


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng