Thoại Sơn: Tổ chức hoạt động phối hợp giữa công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong trường học

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2021. Nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình công tác Đoàn đã đề ra.

Sáng ngày 25/9/2021 tại Hội trường Ban Dân vận Huyện ủy dưới sự chứng kiến của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Chi đoàn Công an huyện, đại diện Cụm Đoàn các xã, thị trấn, Đoàn trường THPT đã thực hiện ký kết nội dung phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong trường học.

 

Quang cảnh buổi ký kết chương trình.

 

Ký kết chương trình phối hợp giữa công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong trường học năm 2021.

Trên cơ sở thực hiện chương trình phối hợp, Đoàn Thanh niên huyện Thoại Sơn cùng với Đoàn trong lực lượng vũ trang chủ động xây dựng chương trình phối hợp và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tích cực phối hợp tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Trao tặng 12.500 quyển tập cho các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới 2021 - 2022.

Tại buổi ký kết, Huyện Đoàn Thoại Sơn cùng Chi đoàn Công an huyện cũng đã trao tặng 12.500 quyển tập cho các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới (từ nguồn vận động mạnh thường quân)./.

Huyện Đoàn Thoại Sơn


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng