Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền biển, đảo cho thanh thiếu niên năm 2021

Nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu chính xác, đầy đủ, kịp thời về quan điểm, chủ trương, chính sách và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo một cách hòa bình, phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Vừa qua trong 02 ngày 10 và 19/10/2021, Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền biển, đảo cho thanh thiếu niên năm 2021. Qua đó, Huyện Đoàn Châu Thành đã tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến tuyên truyền biển, đảo năm 2021 cho 30 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trong huyện tham gia.

 

Đ/c Trương Thành Trung - Bí thư Huyện Đoàn tuyên truyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên.

Phông chữ trực tuyến tuyên truyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên ngày 10 và 19/10/2021.

Đoàn viên, thanh niên xem clip phóng sự về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Tại các Hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên đã được nghe đồng chí Trương Thành Trung - Bí thư Huyện Đoàn báo cáo các nội dung về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết tranh chấp trên biển; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,…. 
Đồng thời, các đại biểu cũng được xem phim tài liệu “Việt Nam và Biển Đông” với nội dung nói về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, tầm quan trọng, thực trạng các vùng biển, đảo của nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Qua đó, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên đối với chủ quyền biển, đảo, tình yêu quê hương, đất nước, sự đoàn kết - đồng lòng bảo vệ chủ quyền trên biển và nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu thù địch và xuyên tạc, chống phá của kẻ thù, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
Huyện Đoàn Châu Thành


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng