Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhằm hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, Đoàn Thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam. Qua các hoạt động, góp phần nâng cao ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, tạo sức lan toa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Dữ liệu đang được cập nhật


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng