Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật; công tác Dân số và Phát triển cho đoàn viên thanh niên, học sinh  đợt II năm 2020 tại thành phố Long Xuyên

Chiều 16/9/2020, tại Phòng họp số 01 - Văn phòng Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Long Xuyên, Tỉnh Đoàn An Giang với Sở Tư pháp, Chi Cục Dân số - KHHGĐ (Sở Y tế tỉnh) chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật; công tác Dân số và Phát triển cho đoàn viên, thanh niên đợt II năm 2020.

Chương trình do đơn vị Thành Đoàn Long Xuyên đăng cai tổ chức cấp tỉnh. Tham dự Hội nghị có khoảng 90 người là thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố; cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt phường xã, Bí thư Chi Đoàn khóm, ấp địa bàn thành phố Long Xuyên. Tại Hội nghị, các đoàn viên thanh niên, học sinh được cung cấp, thông tin, bổ biến những nội dung cơ bản, trọng tâm về các Văn bn Pháp luật, Công tác Dân số và Phát triển.

 

Hội nghị nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền những văn bản pháp luật mới được ban hành cho đoàn viên, thanh niên học sinh. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của đoàn viên thanh niên, học sinh. Tiếp tục trang bị kiến thức pháp luật cơ bản cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên hiểu rõ các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực gắn với đời sống, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về vị trí, vai trò của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số; phổ biến kiến thức, giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị thành niên và công tác bình đẳng giới ở cơ sở./.

Tin, ảnh: Khoa Thi (Thành Đoàn Long Xuyên)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng