Phú Tân: Duy trì và xây dựng mới các tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong việc đảm bảo an ninh trật tự, trong năm 2021, Huyện Đoàn - Ủy ban Hội huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự gắn với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn 16 xã.

 

,

 

Theo đó, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam 16 xã trong toàn huyện duy trì hoặc xây dựng mới các tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự gắn với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, các cơ sở Đoàn - Hội sẽ tổ chức cho ĐVTN tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, giải tỏa 2m hành lang, trao tặng ảnh Bác cho các hộ dân sống ven các tuyến đường. Ngoài ra, còn tích cực tuyên truyền cho các hộ dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý rác thải đúng cách, chỉnh trang hàng rào, cột cờ, trồng cây xanh, thay mới cờ Tổ quốc,… Riêng Huyện đoàn - Ủy ban Hội huyện, trong năm đã thực hiện tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới gắn với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại tuyến dân cư Phú Mỹ - Phú Thọ (ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ) với chiều dài 01km.

 

,

 

Có thể nói, mô hình Tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm trật tự an ninh trật tự, giữ cho đường thông, hè thoáng và cảnh quan môi trường thêm xanh - sạch - đẹp. Qua đó, phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

          Huyện Đoàn Phú Tân


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng