Tân Châu: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020

Sáng ngày 25/9/2020, Ban Thường vụ Thị Đoàn Tân Châu phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tổ chức ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 tại tuyến đường ấp Hòa Long, xã Châu Phong với trên 20 bạn đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia, qua đó đã tiến hành các công trình phần việc thanh niên, như: Thu gom rác thải, trồng 700 cây bằng lăng.

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh về ý thức tự giác và hành vi đúng đắn trong tham gia bảo vệ môi trường; Khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường và vận động người dân cùng tham gia hưởng ứng; Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Thị Đoàn Tân Châu


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng