An Giang: 2.039 Chi đoàn sinh hoạt chủ điểm “Tuổi trẻ An Giang sắt son niềm tin với Đảng” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hiện tại, An Giang có 2.426 Chi đoàn gồm: 713 Chi đoàn địa bàn dân cư khu vực nông thôn, 175 Chi đoàn địa bàn dân cư khu vực thành thị, 1.326 Chi đoàn khối trường học, 42 Chi đoàn doanh nghiệp nhà nước, 39 Chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước, 60 Chi đoàn khối công chức viên chức và 71 Chi đoàn khối lực lượng vũ trang.

Đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề: “Tuổi trẻ An Giang sắt son niềm tin với Đảng” nhằm giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; Những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua. Khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Trong việc tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Description: D:\NAM 2020\HINH ANH HOAT DONG\Thang 1\Hanh Chau-Hinh anh Dien dan Tuoi tre An Giang sat son niem tin voi Dang\5.Giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử  và đoàn viên thanh niên tiêu biểu.jpg