An Giang: Đa dạng hóa các hình thức đi công tác cơ sở dành cho cán bộ Đoàn

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động chỉ đạo và đa dạng hóa các hình thức đi công tác cơ sở phù hợp với tình hình mới nhằm đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kiến thức thực tế, tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu, rèn luyện về phương pháp, kỹ năng làm việc phù hợp trong tình hình mới.

 

Tổ chức và tham gia hành trình Cựu TNXP về địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ cho lực lượng TNXP Việt Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo cán bộ đi công tác cơ sở phải có chủ đề, nội dung cụ thể và xây dựng phương thức đi cơ sở phù hợp, yêu cầu trọng tâm là xác định được nội dung thu hoạch sau khi công tác cơ sở cần phải phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn hiện tại đang phụ trách và những nhiệm vụ lâu dài. Theo đó, cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan chủ động gởi mẫu đăng ký đi công tác cơ sở theo chủ trương “1+2” về Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn để tổng hợp trình Ban Thường vụ. Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn có trách nhiệm tổng hợp, rà soát tránh trùng chéo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng mẫu tổng hợp đăng ký đi cơ sở theo chủ trương “1+2” năm 2021.

 

Tham gia khởi công và khánh thành cầu Hy vọng, 01 trong 35 công trình tiêu biểu toàn quốc vừa được Trung ương Đoàn tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Những nội dung đăng ký chưa phù hợp, chưa đúng quy định theo Hướng dẫn 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn các cấp giai đoạn 2018 - 2022”, sẽ được chỉnh sửa và góp ý để hoàn thiện. Đồng thời, dựa theo tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 và nhiệm vụ chính trị địa phương sẽ tạo điều kiện để cán bộ Đoàn đi công tác phù hợp.

 

Tham gia trao tặng sân chơi cho thiếu nhi ở những địa phương còn khó khăn.

          Qua đó, nội dung trọng tâm đi công tác cơ sở năm 2021 tập trung vào các hoạt động hỗ trợ công tác bảo vệ biên giới; tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng tránh, hạn chế tác hại của dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, cài đặt ứng dụng Bluezone; xây dựng các công trình an sinh xã hội; và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Tham gia tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Từng đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách đi cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động của cơ sở mà mình được phân công phụ trách. Từ đó, nắm rõ hơn những khó khăn của cơ sở trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn những giải pháp phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các cơ sở./.

Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng