An Giang đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Tỉnh Đoàn An Giang đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử để cán bộ đoàn viên thanh niên và cử tri hiểu hết ý nghĩa của cuộc bầu cử; từ đó tích cực thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong ngày hội của toàn dân.

Dữ liệu đang được cập nhật


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng