Tỉnh Đoàn bàn giao công trình hỗ trợ xây dựng “Ấp nông thôn mới”

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện theo Hướng dẫn số 03/HD-SNNPTNT, ngày 09/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc “Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 – 2020”.

Vừa qua ngày 08/10/2021, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức bàn giao công trình hỗ trợ xây dựng “Ấp nông thôn mới” tại ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành.

Hỗ trợ 01 căn nhà tình bạn.

Căn cứ theo Đề án số 06-ĐA/HU ngày 30/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành về xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 thì xã Hòa Bình Thạnh sẽ đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” vào năm 2021. Do đó, Mô hình “Ấp nông thôn mới” được Ban Thường vụ Huyện Đoàn Châu Thành tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang chọn hỗ trợ thực hiện tại ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh.

Mô hình “Ấp nông thôn mới” tại ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh được thực hiện đảm bảo theo 19 tiêu chí của Hướng dẫn số 03/HD-SNNPTNT, ngày 09/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. Trong đó, Đoàn Thanh niên phụ trách thực hiện 03 tiêu chí bao gồm: Tiêu chí nhà ở về dân cư; tiêu chí môi trường với chỉ tiêu xây dựng cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; tiêu chí hệ thống điện nhà dân đạt chuẩn theo quy định.

Tại lễ bàn giao, Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang, Huyện Đoàn Châu Thành đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 01 căn nhà tình bạn; thực hiện tuyến đường hoa xây dựng ấp nông thôn mới cho Xã Đoàn Hòa Bình Thạnh; trao bảng tượng trưng sửa chữa, làm mới hệ thống điện sinh hoạt cho người dân tại ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh; tổng giá trị các công trình trên 90 triệu đồng.

Hỗ trợ 01 tuyến đường hoa theo tiêu chí nông thôn mới.

 

Làm mới hệ thống đèn sinh hoạt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua hoạt động, đã thể hiện tinh thần tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa cộng đồng với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới” của tuổi trẻ huyện Châu Thành nói riêng và tuổi trẻ tỉnh An Giang nói chung./.

Dạ Thủy (Ban Phong trào Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng