An Giang: Đồng loạt sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, giúp đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện, trưởng thành.

Trong tháng 3 năm 2021, các Chi đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức sinh hoạt Chi đoàn với các hình thức như nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong chi đoàn;  mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên; họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên dương các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn…

 

Một số hình ảnh sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3 diễn ra tại các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh.

Nội dung sinh hoạt Chi đoàn tập trung vào chủ điểm tháng 3 “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” với các nội dung như: Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng. Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Tỉnh Đoàn tuyên dương cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2021.

Tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021 - Cụm Đồng bằng sông Hậu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động tổ chức chuỗi hoạt động nhằm phát động chương trình sinh hoạt tháng 3 “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” như: Chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) vào ngày 25/3/2021 nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ cán bộ Đoàn để tiếp lửa cho cán bộ Đoàn cùng với tuổi trẻ tỉnh An Giang hôm nay phát huy sức trẻ, trí tuệ, sáng tạo, bản lĩnh để xung phong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời đại mới. Tổ chức Lễ tuyên dương 59 cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2021 tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn vào ngày 26/3/2021. Đăng cai hoạt động cấp Trung ương tổ chức Tuyên dương 07 Chi đoàn mạnh, gặp mặt 42 gương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021 - Cụm Đồng bằng sông Hậu vào ngày 31/3/2021.

 Qua đó, đến hết tháng 3 năm 2021, toàn tỉnh đảm bảo 254/254 Đoàn cơ sở (với 2.426/2.426 Chi đoàn tế bào) và 173/173 Đoàn cơ sở chủ động tổ chức tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị./.

Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng