An Giang: Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên là người dân tộc Khmer vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn An Giang và các đơn vị huyện, thị, thành Đoàn khu vực miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số đã triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi bò giống sinh sản”.

Cụ thể, sáng ngày 27/8/2020, tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với địa phương trao 02 con bò giống với trị giá 27 triệu đồng cho 02 bạn Nèang Danl là Bí thư Chi đoàn ấp Ba Xoài, xã An Cư và và Nèang Sóc Bonl thanh niên dân tộc Khmer để phát triển kinh tế gia đình.

Lễ tiếp nhận và bàn giao bò giống sinh sản cho Đoàn viên Neang Danl.

 

Với hình thức hỗ trợ là sau khi nuôi, bò giống sinh được lứa thứ nhất thì sẽ giao bò mẹ lại cho hai bạn tiếp tục nuôi dưỡng và toàn quyền sở hữu, còn bò con sẽ được giao cho bạn đoàn viên khác để phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Đoàn Thanh niên, qua mô hình hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên đang sinh sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, an tâm công tác tốt./.

Trúc Linh (Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn)

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng