An Giang: Hội nghị thông tin, tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước cho cán bộ, Đoàn viên, thanh niên năm 2024

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, ngày 23/4/2024, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước cho cán bộ, Đoànn viên, thanh niên năm 2024 tại huyện Phú Tân.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các bạn Đoàn viên, thanh niên đã được báo cáo viên quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, quan điểm về đường lối đối ngoại của Đảng, của Nhà nước; những thành tựu đối ngoại mang ý nghĩa lịch sử của Việt Nam năm 2023; giới thiệu về tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị, góp phần giúp Đoàn viên, thanh niên bổ sung thông tin, nâng cao kiến thức, nhận diện rõ hơn về tình hình thế giới và khu vực cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong việc học tập, rèn luyện để có đủ trình độ, năng lực và kỹ năng hội nhập quốc tế; cũng như xây dựng tổ chức Đoàn ở cơ sở ngày càng vững mạnh gắn với nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: Văn Quân - Huyện Đoàn Phú Tân


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng