An Giang: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên gắn với kiểm tra Đoàn trường học tại Đoàn trường Cao đẳng Nghề

Ngày 15/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập Đoàn kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023 đối với đơn vị Trường Cao Đẳng nghề An Giang do đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT làm trưởng đoàn và các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Tại buổi làm việc, về phía Ban Giám hiệu nhà trường có đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Hiệu Trưởng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường, các cơ sở Đoàn được kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao đổi và định hướng nội dung của buổi kiểm tra. Đoàn kiểm tra được báo cáo nội dung về những thành quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời qua đó cũng có nhiều đề xuất, kiến nghị. Đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Hiệu Trưởng nhà trường với nhiều  nội dung trọng tâm, sâu sắc nhằm chỉ ra những mặt làm được, chưa được, định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới mà Đoàn trường cần quan tâm thêm, cũng như những kiến nghị đối với đoàn kiểm tra về những khó khăn của công tác Đoàn của trường, những kiến nghị về chính sách, công tác cán bộ theo Quy chế cán bộ Đoàn.

 Kết luận của đoàn kiểm tra, đồng chí Hổ Thị Hồng Phướng đã đánh giá cao những kết quả mà Đoàn trường đã đạt được trong thời gian qua, cảm ơn sự quan tâm sâu sát và định hướng kịp thời của cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn đối với công tác đoàn. Qua đó đồng chí cũng lưu ý với Đoàn trường những nội dung cần khắc phục trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt kết quả theo tiêu chí của năm học mà Ban Chấp hành Đoàn trường đã đề ra, đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Đoàn trường, cũng như cấp ủy nhà trường. Buổi làm việc kết thúc trong không khí vui tươi và phấn khởi.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated