Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Diễn đàn trực tuyến hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Nhằm kịp thời định hướng, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã giao cho Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang đăng cai tổ chức hoạt động cấp tỉnh “Diễn đàn hỗ trợ sinh viên năm 2021”.

Diễn đàn thu hút gần 100 đại biểu tham gia trong đó có 80 sinh viên năm ba và năm cuối của Trường Đại học An Giang, tại Diễn đàn, các bạn sinh viên được làm quen và lắng nghe những chia sẻ, những kinh nghiệm và quá trình khởi nghiệp của các anh chị là cựu sinh viên của trường và đặc biệt hơn là có hai bạn hiện đang là sinh viên năm cuối đã khởi nghiệp thành công. Bên cạnh đó, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang cũng đã chia sẻ những thông tin liên quan đến xu hướng, các chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

          Tại diễn đàn, các bạn sinh viên đã trình bày nhiều ý kiến của mình và đặt câu hỏi giao lưu với các diễn giả xoay quanh những vấn đề như: khó khăn, thách thức khi khởi nghiệp thực tế, để khởi nghiệp thành công thì bản thân phải hội đủ những yếu tố nào, làm cách nào để không bỏ cuộc khi vấp phải khó khăn trong quá trình khởi nghiệp.