Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 22 khóa X theo hình thức trực tuyến

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022. Ngày 30/8/2021, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lần thứ 22 khóa X theo hình thức trực tuyến trên Google Meet.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Giám đốc Nhà Thiếu nhi An Giang và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp An Giang. Hội nghị đã thông qua các nội dung: Chấm điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021 (Khối Đoàn trường trực thuộc); Kế hoạch hoạt động năm 2022; Dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022; Dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí Thư Tỉnh Đoàn yêu cầu các Ban chuyên môn, Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để hoàn chỉnh nội dung hoạt động năm 2022. Văn phòng Tỉnh Đoàn sớm tham mưu tờ trình gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy phê duyệt các hoạt động năm 2022 của Tỉnh Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc./.

Nguyễn Hão (Văn phòng Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng