Tỉnh Đoàn: Tuyên truyền, định hướng 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên An Giang thời kỳ mới

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên An Giang thời kỳ mới”

Sáng ngày 23/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, định hướng 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên An Giang thời kỳ mới cho 300 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp của 18 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Nhà Thiếu nhi An Giang tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn (dưới hình thức trực tuyến: 01 điểm cầu cấp tỉnh và 19 điểm cầu cấp huyện và tương đương) trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022.

Tuyên truyền, triển khai 04 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên An Giang thời kỳ mới trong năm 2021.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định hướng đến 12 tiêu chí, gồm: 1. Có lý tưởng cách mạng; 2. Bản lĩnh vững vàng; 3. Giàu lòng yêu nước; 4. Đạo đức trong sáng; 5. Lối sống văn hóa; 6. Tuân thủ pháp luật; 7. Tiên phong hành động; 8. Sáng tạo không ngừng; 9. Học tập liên tục; 10. Có sức khỏe tốt; 11. Kỹ năng phù hợp; 12. Khát vọng vươn lên.

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên An Giang thời kỳ mới” với 04 tiêu chí cụ thể như sau:

Tiêu chí 1. Có lý tưởng cách mạng: Thanh niên cần rèn luyện, học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước.

- Học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị và của Đoàn; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet...

Tiêu chí 2. Đạo đức trong sáng: Thanh niên cần những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, gương mẫu về đạo đức, lối sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước.

- Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc các tệ nạn xã hội.

- Yêu thương quý trọng con người, sống có văn hoá, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện.

Tiêu chí 3. Sáng tạo không ngừng: Thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; sáng tạo trong lao động, lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có ý tưởng hoặc sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công việc để nâng cao hiệu quả học tập, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, lao động, sản xuất.

Tiêu chí 4. Kỹ năng phù hợp: Thanh niên cần có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết.

- Học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Đăng ký học tập rèn luyện, các kỹ năng mềm như: kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, …. (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).

Việc tuyên truyền, định hướng 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên An Giang thời kỳ mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 tại tỉnh An Giang cụ thể hơn và đi vào chiều sâu hơn. Đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

Yêu cầu các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị, tính cách, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan để tạo ra sự chỉ đạo đồng bộ, thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Cuộc vận động./.

Thanh Tiền


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng