Tài liệu hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

203 Lượt xem

Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của Nhân dân là các quyền cơ bản của công dân. Qua đó, người dân có thể tham gia vào quá trình quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và trong phạm vi cả nước.
Sinh viên, công nhân khu công nghiệp bầu cử ở đâu?

Sinh viên, công nhân khu công nghiệp bầu cử ở đâu?

22 Lượt xem

Về nguyên tắc thì cử tri là sinh viên, công nhân thì cần phải đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.
Tại sao nói Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Tại sao nói Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

34 Lượt xem

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân được thể hiện ở các mặt sau đây: Quốc hội là cơ quan nhà nước do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Những người nào được gọi là cử tri?

Những người nào được gọi là cử tri?

41 Lượt xem

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Khi nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cả ba cấp?

Khi nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cả ba cấp?

43 Lượt xem

Cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã khi thuộc các trường hợp sau đây:
Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội? Nhiệm kỳ của đải biểu Quốc hội?

Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội? Nhiệm kỳ của đải biểu Quốc hội?

37 Lượt xem

Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Đại biểu Quốc hội được tư vấn, hỗ trợ trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ về dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật.

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng