Khi nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cả ba cấp?

Cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã khi thuộc các trường hợp sau đây:

 

https://baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210509/images/cu-tri-4-cap.png

Theo THÁI SƠN (Hà Nội Mới)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng