Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Theo TTXVN


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng