Niềm tin và kỳ vọng về Đại hội Đảng

https://baoangiang.com.vn/static/templates/version1/homepage/images/AGO.png - Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng là phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, thảo luận dân chủ, thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực bầu vào cấp ủy khóa mới. Đây hoàn toàn không phải là cuộc “thỏa hiệp sắp ghế” như một số luận điệu xuyên tạc.

 

Đại hội Đảng phát huy dân chủ trong bầu cử cấp ủy khóa mới.

Năm 2020, khắp các địa phương trong cả nước tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng công tác tổ chức đại hội vẫn được các Đảng bộ trong cả nước triển khai thực hiện chu đáo, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các khuyết điểm, sai sót trong công tác tổ chức, vi phạm Điều lệ Đảng đều bị xử lý, xem xét trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể.

Nội dung rất quan trọng của đại hội là khâu xây dựng và chuẩn bị văn kiện. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội và dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành được đưa ra góp ý rộng rãi, dân chủ, công khai trong cấp ủy Đảng, đảng viên, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tập hợp được tư duy, trí tuệ của đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân nhằm phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, thành tựu, hạn chế của nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá, giải pháp khả thi cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình tổ chức đại hội, các đại biểu ngoài đóng góp cho văn kiện cấp mình còn thảo luận, góp ý cho văn kiện cấp trên, từ cấp cơ sở cho đến Đại hội toàn quốc của Đảng.

Cùng với văn kiện, công tác nhân sự là nội dung rất quan trọng của Đại hội Đảng. Trước khi tiến hành đại hội, cấp ủy đương nhiệm phải tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ mới. Trong quy hoạch, đảm bảo thực hiện cán bộ nữ, dân tộc, trẻ và đổi mới theo quy định. Trong quá trình tổ chức đại hội, khâu nhân sự được các đại biểu thảo luận, trao đổi thẳng thắn. Ban Chấp hành khóa mới được bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín, phát huy dân chủ trong chọn lựa của đại biểu. Trong quá trình bầu chọn, có những trường hợp được quy hoạch vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thậm chí là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy khóa mới nhưng vẫn không được đại biểu dự đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành. Kết quả lựa chọn của đại biểu vẫn được tôn trọng.

Đại hội là dịp để các Đảng bộ nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được; phân tích, đánh giá xác đáng thành tựu và tồn tại, hạn chế để xây dựng phương hướng, tạo điểm nhấn, trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo. Đại hội thể hiện tầm nhìn xa của một Đảng bộ chứ không chỉ mang tư duy nhiệm kỳ. Đại hội không chỉ là chuyện của Đảng mà là sự kiện được mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, thi đua lập thành tích chào mừng và có những ý kiến đóng góp tâm huyết cho đường lối lãnh đạo của Đảng. Đây là dịp đánh giá lại con người, xem ai nổi trội, tiêu biểu, đạo đức tốt; ai chưa đủ tầm, thiếu trách nhiệm… để xây dựng đội hình cấp ủy khóa mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quan trọng không chỉ của nhiệm kỳ mới, mà hướng tới cả giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trên internet, các trang mạng xã hội, xuất hiện không ít những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước và công tác nhân sự đại hội, đưa ra thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc. Chúng tung ra các video clip, tin, bài viết, phỏng vấn để “mạn đàm bàn tròn” về công tác nhân sự, nhất là nhân sự cao cấp của Đảng. Chúng cho rằng, Đại hội Đảng chẳng qua là để “hợp thức hóa việc sắp xếp ghế” chứ đại biểu chẳng có quyền bầu chọn gì. Chúng cố tình lờ đi những chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ, quy trình lựa chọn đội ngũ cán bộ tiêu chuẩn cả về đạo đức, năng lực, trình độ để quy hoạch, đưa vào đội ngũ cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình bầu cử, quyền của đại biểu được đảm bảo, không ai có quyền can thiệp, ép buộc đại biểu phải bầu ai, bỏ ai…

Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, dù thâm hiểm, xảo trá đến đâu, cũng không thể che mờ được sự thật: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đoàn kết một lòng, nỗ lực tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tất cả niềm tin và kỳ vọng; sẵn sàng đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của kẻ thù!

N.H


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng